Eonul Carpaţilor

Revista-SFERA-EONICA-9

Stau câteodată, drăgăliţă Doamne, şi mă tot întreb cum s-ar putea defini fenomenul ăsta pseudocultural care simt că mă copleşeşte pe trezie şi-n somn…Şi gândul mă duce, iată, cu vreo şase decenii în urmă, când, copil, aflam despre „folclorul nou”, împănat de  „Ilenuţe tractoriste” şi „Ionei brigadieri”, care se iubeau muncind şi ascultau susurul naturii odată cu freamătul „timpurilor noi”. * Dar, vorba târgovişteanului poet, au trecut vremile-acelea, şi ajunserăm în alt veac şi în alt mileniu, cu internet, site-uri literare şi facebook, cu bloguri şi forumuri pe care tot românul, care nu s-a născut doar poet, ci şi prozator, eseist, comentator, opinioman, jurnalist şi eţetera, scrie cum vrea şi cum poate, mai cu greşeli de gramatică, de ortografie, de logică şi de limbaj, mai bine sau mai rău, dar scrie, scrie şi iar scrie! Şi anunţă cărţi şi postează reviste şi le comunică adresa de pe site-uri şi le expediază prin e-mail, în format pdf. * Aşa primesc şi eu publicaţii de care n-am auzit şi despre care, adesea, nu ştiu dacă apar doar în format electronic sau şi pe hârtie! * Toată lumea scrie şi toată lumea scoate ziare şi reviste, până şi la Găeşti apar două publicaţii, una îl laudă pe primar, iar alta-l înjură la greu! * Şi uite că-mi veni-n gând ideea (cum ziceau activiştii pe vremuri!): avem în faţă nu un folclor nou, ci unul  foarte nou! Internautic! Paralel cu cel veritabil, precum, ieri, Festivalul „Cântarea României”  cu adevărata cultură. * Acum, revenind(u-mi), să mă opresc la una dintre revistele astea pe care le primesc prin e-mail. * Până spre a doua jumătate a anului trecut, mi se expedia ritmic mensuala  „Constelaţii diamantine”, aşezată sub egida unei Ligi a Scriitorilor Români. Făcând imprudenţa de a o lua în tărbacă, primii (prin e-mail, cum altfel?!) nişte grozave, repetate şi, până la urmă, redundante înjurături de la un bătrânel nedus la biserică de peste ocean, autodeclarat cel mai mare poet de limbă română, care onorase cu versurile sale nemuritoare (ce mie mi se păruseră, probabil, anoste) respectiva „Constelaţie”. În plus, de câteva luni nu mai primesc revista şi, sincer să fiu, sper că nu fiindcă s-a supărat, ci pentru că a răposat! * De răposat o fi răposat ea, dar se pare că a fost clonată, sub titlul blagian „Sfera Eonică” şi sub egida aceleiaşi „Ligi”, dar amintind mai curând de „Răcnetul Carpaţilor” („revistă de cultură universală”, cum altfel?!). * Am în faţă, pe ecranul calculatorului, nr. pe decembrie2013 (anul II, nr. VII). * Acum, până şi şcolarul din ultima bancă ştie că umorul rezultă dintr-un contrast. Bunăoară, ticăitul Trahanache este membru al atâtor comitete şi comiţii, încât nici nu le ţine minte, astfel că e nevoit  să-i înmâneze lui Dandanache (mai uituc decât el!) cartea sa de vizită, pe care sunt trecute-n detaliu. * Încornorat, confuz, clopoţind aiurea, dar plin de importanţă şi copleşit de demnităţi al căror număr nici nu-l mai ştie!… Cum să nu râzi?! * Ei bine, chiar cum depăşeşti pagina de titlu, revista „Sfera eonică” aminteşte de cartea de vizită a bătrânului soţ al Zoei,  prin enormul umor  rezultat tot din contrastul dintre morgă şi derizoriu. Eventualul meu cititor pierde mult din pricină că nu pot cita integral cele două pagini care ne pun în faţă membrii fondatori şi colectivul de redacţie!  * Dar sper să se descurce cu internetul şi să se distreze din plin. Eu voi spicui, doar, câte ceva. * Membrii fondatori, în număr de doi, ocupă, cu poze şi cu indicarea tuturor comitetelor, care pur şi simplu-i strivesc prin importanţă şi număr, cea de-a doua pagină. Este vorba despre: N.N.Negulescu –  iniţiator, prim fondator şi ex-director al revistei „Constelaţii diamantine” (iată!!!);  iniţiator, prim fondator şi actual director/redactor-şef al revistei „Regatul  Cuvântului”;  membru al Academiei Româno-Americane de Arte şi Ştiinţe; director/Redactor-Şef al revistei „Sfera Eonică” şi despre Al. Florin Ţene, membru al Academiei Româno-Americane de Arte şi Ştiinţe şi Preşedinte al Ligii Scriitorilor Români. * Mai departe, întreaga pagină a treia este ocupată de Colectivul de redacţie, cu: Membri de onoare (12); Director (cel deja amintit); Redactori-şefi (3); Secretari (2); Redactori principali (5); Redactori (7); Redactori asociaţi (8). În total, 34, cu titluri, apartenenţă, comitete, comiţii. Ceea ce te face să cazi pe spate! * Însă adevăratul comic rezultă din discrepanţa, sesizabilă la nivelul întregului, dintre morga acestei cărţi de vizită colective şi (non)valoarea mai tuturor materialelor  înţesând cele 52 de pagini. Căci dincolo de această morgă afişată fără pic de simţ al ridicolului, revista este  un produs al celui mai cras veleitarism şi o colecţie de platitudini de un haz (involuntar , desigur!) nebun. * Nici nu ştiu ce să selectez mai întâi, dar n-aş sări  cu niciun chip peste eseul liricoid închinat lui Nichita Stănescu de către Livia Ciupearcă (există şi un comic al numelor în această revistă, căci în afara doamnei Ciupearcă mai găsim un Roni Căciularu – care scrie despre Mihai Batog Bujeniţă –, o Alina Beatrice Cheşcă, un Stelian Gomboş, dar şi un Sebastian Golomoz). * Textul doamnei Ciupearcă vibrează…eonic  de la un capăt la altul:  „Da, «suntem un timp», aparţinem Lui şi-apoi ne topim în magma lui. Şi-n«gelatina timpului», în nobila familie a marelui-cosmos, îl putem consemnape un «străin de unu / un străin al unului...» un «călător prin cuvinte...».  Înacest mod «se vremuieşte» trecerea. Într-acest mod «se arcuieşte» amintirea. Iar, Tu,Nichita, rămâi «nervura frunzelor», triumfând în eternul saltului în timp, pentru a-ţiauzi şoapta: (…) Timpul se ţinteşte sau se ţintuieşte? (…) Şi-n acest vârtej învârtoşat, «doarme între nori ochiul tău deschis» , iubite Poet!Dacă la o răsărire, vocea străpunge prin timp, străluminat, predacic (…), întru trecerea măiastră, traiectul pietrei murind este unul la fel de singular(…), pentru că poetul cunoaşte secretul «suspinului de piatră», meşter întru definire (…), meşter în a o «descuia…»”. Şi tot aşa, pe două pagini, până la efuziunea finală:  „La ceas de mare taină, când se-nfrăţesc Soarele cu Luna, când Saturn îşi îmbrăţişează suratele, când Dunărea-şi botează apele în Marea cea Neagră, când ochiul drept îl  struneşte pe cel stâng (pentru a-l lecui de strâmbătate), să ne rugăm, prieteni cititori, versuind (în stilu-i caracteristic) împreună cu Nichita, cu-al nostru serafic Poet”.  * Însă doamna Ciupearcă nu e o rătăcită în peisajul „Sferei eonice”, întrucât îl are, de pildă, ca bun vecin, pe dl prof. dr. Adrian Botez, care ne dăruieşte eseul „Soarele, Făt Frumos, Caloianul, Orfeul/ Ripheul şi Hristos”, din care aflăm că „în esoterismul antroposofic, Soarele Pârjolitor, Ucigaş, este considerat…  DEMON”. * Şi, mai deprte, în revistă, binecunoscuta lipsă de cumpănire în aprecieri a veleitarismului. Căci iată ce verdict dă amintitul Roni Căciularu în legătură cu un roman semnat de Mihai Batog Bujeniţă: „«Calendele Măgarilor» ne ilustrează un scriitor din cei mai buni pe care, cred, îi are azi România. Sunt sigur că afirmaţiile mele vor irita multă lume scriitoricească, care n-a apucat încă, sau n-a vrut, să-i vadă adevărata strălucire.Timpul, însă îmi va da dreptate.” * La rândul ei, Vavila Popovici trimite tocmai din SUA un text despre Nicolae Labiş, din care selectăm următoarele truisme de manual alternativ pentru şcolile de ucenici:  „Când ne amintim de Labiş, să ne amintim de minunatul său poem Moartea căprioarei, capodopera liricii lui, descriere a vânătorii, poem în care Labiş se desparte de copilărie, trecând spre adolescenţă, maturitate chiar prin descoperirea tainelor universului care leagă viaţa de moarte. Prima strofă a poeziei transcrie un peisaj halucinant, de sfârşit de lume, peisajul secetei şi al morţii de după al doilearăzboi mondial, în impresionante imagini.” *  Dar având în vedere că am început cu autorul celor „11 elegii”, să încheiem tot cu el, de data aceasta în  viziunea lui Ion Pachia-Tatomirescu, glăsuind pe patru pagini amorfe despre ”Noua ontologie a limbii/ logosului din temeiul paradoxismului”, cam în acest stil gongoric, în stare a încurca  limba şi a suci minţile: „Începută în zonele rarefiate ale indeterminării, ca posibilitate pură, coex­istenţă a contrariilor, aventura increatului se rezolvă în concretul organic, ca latenţă germinativă; începută în planul speculativ, al ideii, ea se încheie în planul practic, al muncilor de primăvară; începută ca identi­tate cu o formă fără trup, ea se sfârşeşte ca identitate cu o formă încorporată istoric – Patria: tărâm prin excelenţă al increatului, în sensul unui viitor care oferă toate datele şi aşteaptă să fie construit.  (…). De fapt, Elegia a zecea se lămureşte  între paradoxurile ens-ului / non-ensului (ale «Omului-Fantă», ale «Fant-Omului»).” * Ei, da! Vezi mata cum devine?! Bravos naţiune, halal să-ţi fie!

 

Reclame

Rondelul trecutului

Imagine

Iată Pometeştii, iată Adâncata,
Scurtul pod de bârne este retrecut.
Re’nviază mama, îmi zâmbeşte tata…
Vreme câtă curs-a parcă n-a trecut.

Jar si vâlvorare soarele urcat-a.
Arde grâu-n flacări, pan’la brâu crescut.
Iată Pometeştii, iată Adâncata,
Scurtul pod de bârne este retrecut.

Iarba pe tot şesul de cosit e gata.
Apele-şi deşiră graiul ne’ntrecut.
Pentru viaţa de-astăzi mi-a sosit răsplata:
Copilandrul vesel din nou m-am făcut…-

Iată Pometeştii, iată Adâncata!

51604-104980_1

Conacul ruinat al familiei, din Pometeşti

Stepa

Imagine

I

În zadar, asupritoare, omenirea-naintează,

Stepa largă e şi astăzi un domen necucerit;
N-o despintecă nici pluguri, nici oraşe n-o brăzdează.

Pe sub iarba mătăsoasă, cu talaz neţărmurit,
Se revarsă, fără margini, printre locuri mlăştinoase,
Şi de ceruri se izbeşte alergând spre răsărit.

În acea sălbăticie de pustiuri onduloase,
În picioare calc trecutul, corp şi suflet mă cufund,
Uit o viaţă amărâtă de ultragii sângeroase,
O renaştere întreagă într-un vis tot mai profund.

II

Şi sub aripa ciudată ce mi-o simt trecând pe frunte,
Mă revăd băiatul tânăr cu superbe-nsufleţiri,
Blond copil, care cutează preursirile să-nfrunte.
Liberat de-orăşenismul subţiatelor simţiri,
Diezată nu mai ţipă nici o voce pătimaşă,

Stepa, stepa se îmbracă cu solare răzleţiri.
Verdea papură vuieşte pe câmpia uriaşă
Flori albastre şi flori roşii, libelulă şi ţânţar,
Scânteiază ca-ntr-un cântec de idilă drăgălaşă,
Şi întinderea sclipeşte, şi sunt singurul ei ţar.

III

Părul meu aprins de soare este tot o schinteiere…
Caldul sânge prin artere năvăleşte, înteţit…
Pentru calul strâns în pulpe sunt sălbatică durere.

De-o năprasnică putere mă resimt însufleţit…
Pe potrivnica fecioară aş turba-o sub plăcere,
Şi duşmanul, dintr-odată, l-aş înfige sub cuţit.

Pe-armăsarul meu de stepă, ca nălucă orbitoare,
Trec, vârtej de aur roşu, de nisip înfăşurat,
Şi când luna stoarce lapte peste iarba şoptitoare,
Stele clare priveghează cortul meu nemăsurat.

IV

La mânerul unei spade peruzeaua când zâmbeşte,
Radiază o poemă, gând pe suflet domnitor,
Când joci calul în boestru sau când pintenu-l iuţeşte.

Într-o magică splendoare zbori de lume uitător,
Nici săgeata nu te-ntrece şi te-avânţi fără-ncetare,
Sub un farmec de himeră, după ea urmăritor.

Din real ieşit afară nu mai eşti ca orişicare,…
Te-nzestrezi cu mâneci roşii la tunică de satin,
Chipeş, nalt, cu stemă-n frunte, pleci pe visul tău călare,
Şi se uită, şi se uită mizerabilul destin.

V

Înainte! este şoapta ce din toate se ridică…
Printre smârcuri se deşiră caravana ce pândeşti,
Ş-a mongolilor escortă e o stavilă prea mică;

Mai avută va fi prada decât singur te gândeşti…
Melancolică te-aşteaptă fidanţata pe confine…
Că purtată fu în suflet vei putea să-i dovedeşti…

Înstela-vei părul negru cu o spuză de rubine,
Strecura-vei, între sânuri, diamantul sugestiv,
Pe grumazurile albe lăcrăma-vei perle fine…
Fericirea este, poate, într-un zâmbet fugitiv.

VI

Înarmat cu bărbăţia ce-nseta pe Michel-Angel,
Nimicită o vei ţine sub triumful masculin,
Vis în care te va crede o-ntrupare de arhangel.

Nentocmind decât un suflet, căci a ta va fi deplin,
Într-o noapte o vei smulge şi de mamă şi de ţară,
Alba lună, după dealuri, când alunecă-n declin.

Fericită, o vei duce sub un cer de primăvară,
Iar pe ierburile stepei, un palat miraculos,
Îl vei face, ca prin farmec, dintr-o dată să răsară,
Întinzându-şi umbra-n veacuri enigmaticul colos.

VII

Dar un crivăţ năpusteşte viscolirea lui brutală…
Inspirarea exalează un suspin automnal,
Şi pustia îngheţată se desfăşură fatală.

Viaţa însă nu-ncetează cursul ei fenomenal,
Din cenuşa cea mai rece, izbucneşte înfocată,
Se va-ntoarce, se va-ntoarce, strălucitul Germinal.

Şi mi-e inima, zadarnic, de răstrişte încercată
Pentru veci, sub deznădejde, nu se poate mormânta…
E tot raiul de-altădată, e tot cuibul de-altădată…
Ce-a-nflorit, reînfloreşte, ce-a cântat, va mai cânta.

 

Rondelul lucrurilor

Imagine

Oh! lucrurile cum vorbesc,
Şi-n pace nu vor să te lase:
Bronz, catifea, lemn sau mătase,
Prind grai aproape omenesc.

Tu le crezi moarte, şi trăiesc
Împrăştiate-n orice case, ─
Oh! lucrurile cum vorbesc,
Şi-n pace nu vor să te lase.

Şi câte nu-ţi mai povestesc
În pustnicia lor retrase:
Cu tot ce sufletu-ţi uitase
Te-mbie sau te chinuiesc. ─

Oh! lucrurile cum vorbesc.

Noaptea de martie. Glose

ImagineSe împlinesc, pe 14 martie, 160 de ani de la naşterea unui mare nedreptăţit al literaturii române – Alexandru Macedonski. Nu prea ne mai stă nouă, astăzi, gândul la poezie, dar Macedonski ar putea interesa (cum se întâmplă şi cu Eminescu) măcar anumiţi moderatori de emisiuni televizate, avizi de scandaluri. Evident, dacă i-ar duce capul şi dacă, vorba unui celebru personaj, ocupaţiunea lor mintală n-ar fi la alte prostii! Pentru că numele poetului  aduce instantaneu în memorie amănunte senzaţionale sau picante ale biografiei, şi în primul rând structura sa de genialoid, egolatria fără limite, ca şi rivalitatea dintre el şi Eminescu, grefată pe o radicală deosebire de temperament şi alimentată de atitudinea ostilă a „Junimii”. Rivalitate culminând cu publicarea (regretată mai apoi) a nefericitei epigrame, de mulţi evocată, de mai puţini cunoscută. Problemă rezolvată, totuşi, acum, de internet, unde, dacă ştii ce să cauţi, găseşti. Textul acela nu trebuie, însă, agravat (cum a fost şi cum ar putea fi), evenimentul trebuie contextualizat. Eminescu şi Macedonski erau atunci doi oameni vii, aflaţi într-o veche polemică, niciunul nu fusese încă urcat pe soclu. Nici consecinţele pe termen lung ale internării poetului nu erau cunoscute. De altfel nici textul nu era foarte violent, ba aproape benign, şi numai circumstanţele ulterioare l-au putut agrava, conferindu-i o anume doză de cinism, cu deosebire prin versul ultim.

Nu voi cădea, evocând aici, atât cât spaţiul îmi permite, personalitatea şi importanţa lui Macedonski, în capcana exacerbării senzaţionalului biografic, deşi, în cazul său, profilul existenţei determină conturul operei. Dacă m-am referit la rivalitatea dintre el şi Eminescu, am făcut-o pentru că între cei doi poeţi n-a existat un conflict conjunctural, ci unul structural. Şi n-a fost unul determinat în primul rând de temperamentul uman, ci de cel artistic. Şi s-a consumat într-un anume climat literar. Să nu uităm că Macedonski a citit la „Junimea” „Noaptea de noiembrie”, fără niciun succes. A fost, într-un fel, un moment în care, intrând, cum se spune, în bârlogul lupului, poetul a văzut că între ceea ce scria el şi ceea ce gândea „Junimea” nu se putea realiza o conciliere.

Spre deosebire de Eminescu, care a continuat din romantismul european şi din cel al înaintaşilor săi paşoptişti dimensiunea metafizică, profundă, gravă şi extrem de serioasă în sensul prelucrării artistice, Macedonski a preluat-o pe cea protestatară, revoltată, insurgentă, contradictorie. Comparaţia (care se face, în mod fatal) cu Eminescu nu trebuie, tocmai de aceea, să vizeze chestiunea profunzimii. Care e, de multe ori, în poezie, o falsă problemă. Eminescu e, desigur, mai profund, mai filozofic, mai grav, mai solemn, dar şi mai hieratic. Macedonski e mai simplu, uneori fanfaron, poezia lui e lipsită de complicaţia sau de glazura filozofică, dar este mai directă, mai pământească. Eminescu este mereu egal cu sine, în orice fragment al său putem descifra chipul întregului. Macedonski este inegal şi proteic, poezia sa cuprinde şi spaţii aride, în care poetul e refuzat de muză. Eminescu este un căutător de adevăr şi de sine care s-a găsit. Macedonski este în permanentă căutare: a stilului, a sinelui, a succesului. Visul eminescian se sfârşeşte în himera universală. Visul macedonskian ţinteşte himera poeticului.

Mă despart de ideea unor comentatori care susţin că există un Macedonski vechi (romanticul protestatar, în descendenţă heliadescă) şi unul nou, deschis către simbolism, parnasianism, sincronic cu mişcările moderne din artele plastice. Excluzând inegalitatea operei, Macedonski este un altfel de romantic decât Eminescu. Aflat într-o permanentă căutare a propriei identităţi, autor al unei opere neîncheiate, magmatice,  el a putut recepta mesajul mişcărilor poetice noi. Înnoirea se produce la el chiar în sânul a ceea ce pare vechi. Natura din „Noaptea de mai” are cu totul altă valoare decât cea din poezia lui Eminescu. În alegorismul (“vechi”) din „Noaptea de decemvrie” distingem elementele unei arte poetice noi, după cum în „Rondelul lucrurilor”, de pildă, aflăm un subiect liric la care Eminescu n-ar fi avut cum să ajungă. Autorul „Luceafărului” este, fără îndoială, cel mai mare poet român, un poet deplin şi astral. Dar prin el se închide un cerc. Prin mai terestrul Macedonski, poet la fel de mare, dar în altă manieră, un alt cerc se deschide.